Seguidors

divendres, 24 de maig de 2013

VALORACIÓ DEL PLA DE TREBALL

Identificació de la sessió:
Aquests sessions corresponen a  la última fase del pla de treball i el que pretenc precisament és valorar allò que he aprés al llarg d'aquestes pràctiques. La participació ha estat meva i la de la meva tutora de pàctiques.
Fites:
La finalitat d'aquesta fase era valorar allò que he aprés després de fer les observacions i anàlisi,a més de conèixer la valoració de la tutora de pàctiques i a partir d'aquí obtenir unes conclusions.
Desenvolupament:
Pel que fa referència a les conclusions he de dir que he aprés molt en aquestes pràctiques i que ,en general,estic molt satisfeta dels resultats obtinguts. En tot moment m´he sentit una més i m'han tractat molt bé al centre,atenent en tot moment les meves preocupacions o dubtes que pogués tenir. L'avaluació i l'anàlisi realitzada no només podia centrar-se en la recollida d'informació referent al centre,sinó també sobre el context en el qual es realitza tot el procés d'ensenyament-aprenentatge-intervenció-orientació. Per això em va semblar molt bona idea el poder realitzar entrevistes als alumnes observats,observacions dins de les aules,sortides fora del centre,les passacions de proves,test,...d'aquesta manera obtindria una visió global de tot el procés portat a terme al centre.L'objectiu era considerar tots aquells factors que podien estar incidint en l'aprenentatge i orientació  per a donar una resposta educativa i formativa que pogués arribar a resoldre les dificultats existents.
Per a situar les dificultats,com a psicopedagogs necessitem avaluar la resposta educativa que es dóna en aquestes dificultats,és a dir, avaluar el context en el que es realitza el procés d'ensenyament i orientació: el centre i la seva organització,protocols d'actuació,estil d'ensenyament de les psicòlogues,orientadores,estratègies emprades,etc...
El meu pla de treball està ben pensat en quant a les fases a seguir però m'ha faltat temps per poder portar-lo a terme com  a mi m'hagués agradar,a més de que ha estat difícil poder compaginar les pràctques amb  la meva feina i de vegades no he pogut assistir a intervencions que a mi m'hagués agradat veure per incompatibilitat d'horaris meus i de la psicopedagoga del centre, i les tantíssimes vacances que hem tingut al llarg del trimestre.
Només dir que durant encara tot el mes de Juny fins el dia 21,continuaré assistint al centre per poder realitzar totes les hores establertes i acabar de pulir un alumne el M.I. que no l'he pogut veure tant fins ara com m'agués agradat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada